Slik fikk Innherred Renovasjon oversikt over strømforbruket sitt

Innherred Renovasjon har installert et energioptimaliseringssystem, og dermed fikk de også kontroll over strømforbruket sitt. Nå vet de når de bruker strøm, hvor mye strøm og ikke minst når de har effekttoppene (når de bruker mye strøm samtidig). Dermed kan de iverksette tiltak som reduserer både nettleia og strømregninga. Høres det interessant ut? Les mer her: nte.no/bedrift/kraft/strom

Kommentarer